Диализното лечение е напълно безплатно в Диализен център Перник

priem1

Консултация със специалист

В двата кабинета на лекарите от Диализен център Перник се осъществяват консултации на болни с бъбречна недостатъчност за започване на диализно лечение, предоставяне на второ мнение и консултация по документи, обсъждане на терапевтичния подход, както и индивидуалните изследвания, хранителен и дневен режим.

Безплатна консултация за пациенти

Диализен център Перник предлага безплатни консултации след предварително записване на тел: 076/593924 за пациенти:

• Диагностицирани с хронична бъбречна недостатъчност по документи

• Второ мнение за започване на диализно лечение

Прием на пациенти по НЗОК

В двата кабинета на лекарите от Диализен център Перник също така подготвяме примане на пациенти за провеждане на бъбречно-заместваща терапия. Тук лечението се провежда по НЗОК, в изключително комфортни условия без никакво доплащане от пациентите. Ние сме готови да кажем пълна подкрепа и прием за пациенти:

• Диагностицирани с хронична бъбречна недостатъчност, при които предстои започване на диализно лечение

• Пациенти, които провеждат диализно лечение, които желаят да започнат да провеждат терапията си в Диализен център Перник

• Пациенти, които провеждат диализно лечение в други градове в България или чужбина, които посещават или пребивават в Перник

Необходими документи

  • Лична карта на пациента
  • Документ, установяващ диагнозата хронична бъбречна недостатъчност
  • Пълна медицинска документация, включваща епикризи, амбулаторни листове, резултати от образни и лабораторни изследвания

docu

Безопасност за пациента

Всеки пациент на Диализен център Перник е проследяван прецизно. Индивидуалното пациентско досие съдържа подробна информация за състоянието на пациентите и в него се отбелязват всички промени в клиничното състояние, лечението и изследванията.

Изследванията се извършват по клиничен протокол, съобразен с медицинските стандарти и състоянието на пациентите. При промяна на определени фактори терапията се актуализира. 

При провеждането на всяка диализа нашите пациенти се преглеждат от лекар. Екипът измерва теглото на всеки пациент. Тук индивидуализираме лечението на всеки един пациент по отношение на необходимата ултрафилтрация, профила и стойността на натрий.