Лична карта на пациента

h

Документ, установяващ диагнозата хронична бъбречна недостатъчност

i

Пълна медицинска документация, включваща епикризи, амбулаторни листове, резултати от образни и лабораторни изследвания