Диализното лечение е напълно гарантирано от държавата и право на всеки пациент с хронична бъбречна недостатъчност е да избере къде да се лекува. Всеки пациент на диализа може напълно свободно да изрази своите предпочитания и да предостави възможността да бъде лекуван на екипа и лечебното заведение, на което има доверие.
Провеждането на диализно лечение в Диализен център Перник е абсолютно безплатно за здравноосигурени пациенти. Всеки, който желае да започне своето лечение в Диализен център Перник може да посети безплатна консултация с нефролог след предварително записване на тел: 076/593924

Консултантът на Диализен център Перник доц. д-р Александър Осиченко ще провежда безплатни консултации всеки вторник след предварително записване на тел: 076/593924

В двата кабинета на лекарите от Диализен център Перник се осъществяват консултации на болни с бъбречна недостатъчност за започване на диализно лечение, предоставяне на второ мнение и консултация по документи, обсъждане на терапевтичния подход, както и индивидуалните изследвания, хранителен и дневен режим.