Всеки пациент на Диализен център Перник е проследяван прецизно. Индивидуалното пациентско досие съдържа подробна информация за състоянието на пациентите и в него се отбелязват всички промени в клиничното състояние, лечението и изследванията.

Изследванията се извършват по клиничен протокол, съобразен с медицинските стандарти и състоянието на пациентите. При промяна на определени фактори терапията се актуализира. 

При провеждането на всяка диализа нашите пациенти се преглеждат от лекар. Екипът измерва теглото на всеки пациент. Тук индивидуализираме лечението на всеки един пациент по отношение на необходимата ултрафилтрация, профила и стойността на натрий.