Диализното лечение е напълно безплатно в Диализен център Перник

Нашата мисия е да обезпечим пълния обем дейност по предоставяне на бъбречно-заместителна терапия на всички нуждаещи се пациенти с хронична и остра бъбречна недостатъчност по договор с НЗОК без никакво доплащане в комфортни условия.
Качеството се гарантира от високотехнологичната апаратура, която предостави възможност на медицинските екипи да работят надеждно, спокойно и да развиват своята професионална квалификация.