Всеки пациент на Диализен център Перник е проследяван прецизно. Индивидуалното пациентско досие съдържа подробна информация за състоянието на пациентите и в него се отбелязват всички промени в клиничното състояние, лечението и изследванията.

Изследванията се извършват по клиничен протокол, съобразен с медицинските стандарти и състоянието на пациентите. При промяна на определени фактори терапията се актуализира. 

 

Защо да изберете нас:

 • Висококвалифициран екип от специалисти
 • Индивидуален подход на лечение и грижа
 • Най-новият диализен център в България
 • Договор с НЗОК
 • Съвременно лечение без доплащане
 • Хрониодиализа на световно ниво
 • BBraun последен модел оборудване
 • Капацитет 12 индивидуални апарата

Предимства за нашите пациенти:

 • Изключително добри битови условия
 • Система за обратна осмоза за пречистване на водата
 • Индивидуален пост
 • Възможност за лечение на пациенти с хепатит
 • Индивидуализиране на лечението на пациентите по отношение на:
– Ултрафилтрация
– Стойности на натрий
– Профил
 • Достъп на хора с увреждания
 • WiFi
 • Климатик
 • Телевизор