predimstva

 • Изключително добри битови условия
 • Система за обратна осмоза за пречистване на водата
 • Индивидуален пост
 • Възможност за лечение на пациенти с Хепатит
 • Индивидуализиране на лечението на пациентите по отношение на

– Ултрафилтрация
– Стойности на натрий
– Профил

 • Достъпна среда за хора с увреждания
 • Индивидуален телевизор
 • WiFi
 • Климатик

Хемодиафилтрация

В Диализен център Перник прилагаме съвременният метод на хемодиафилтрация. Той осигурява по-добър контрол при  очистването на „малките“ молекули на уреята и креатинина, калциево-фосфорното произведение. Също така хемофилтрацията дава възможност за по-благоприятно и по-добро очистване на високомолекулните β-2-микроглобулин.

Доказани са редица стратегически преимущества на лечението с хемодиафилтрация:

 1. Запазване на остатъчната бъбречна функция
 2. Хемодинамична стабилност по време на диализа
 3. Предпазване от развитието на диализна амилоидоза
 4. Протекция при развитието на МИА-синдром
 5. По-добър контрол над хиперфосфатемията
 6. По-добър резултати при лечението на реналната анемия
 7. Контрол върху дислипидемията
 8. Намаляване на оксидативен стрес и хроничното възпаление

Известно е, че хемодиафилтрацията дава много по-добра поносимост от пациентите на диализа. По-добър е хемодинамичният баланс по време на процедурата. Епизодите на хипотония и/или повишаване на артериалното налягане са значително по-малко. Възможностите са ултрафилтрация и извличане на по-голям обем течности са по-високи при хемодиафилтрация и по този начин на пациентите на Диализен център Перник се предоставя максимално високо качество и безопасност на диализното лечение.

Съществуват различни режими при прилагането на онлайн хемодиафилтрацията като заместващо лечение:

–        само хемодиафилтрация

–        паралелно с хемодиализа при различна честота и др.

Хемодиафилтрацията е една известна методика от последните години. Тя има редица предимства пред конвенционалната хемодиализа и свое място в поведението при цялостното заместващо лечение на пациенти с терминална бъбречна недостатъчност.

Онлайн хемодиафилтрацията подобрява очистването на:

u  уремичните токсини с ниско молекулно тегло (под 500 Далтона);

u  на т.нар. „средни молекули“ с молекулно тегло от 500 до 5000 Далтона;

u  на високомолекулнити съединения /над 5000 Д/

Чрез хемодиафилтрацията се подобрява  очистването  на фосфатите в серума. Това допринася за дългосрочно повлияване на хиперфосфатемията при диализните пациенти и спомага за по-добрия контрол върху калциево-фосфорното произведение.

За повече информация и записване за консултация: Тел: 076/593924