Последен модел диализни апарати

obo1

Най-съвременна система за пречистване, която е изведена от помещението за терапия. По този начин се осигурява комфорта на пациентите и се гарантира качеството и безопасността на диализния метод

obo2

ЕКГ Апаратура – последно поколение

obo3

Система за наблюдение на всички диализни постове

obo4