aparatura

Диализен център Перни е оборудван с модерна технология BBraun. Тази апаратура е последен модел, с прецизен контрол и възможност за индивидуален профил на ултрафилтрация и натрий на всеки пациент.

Хемодиафилтрация

В Диализен център Перник прилагаме съвременният метод на хемодиафилтрация. Той осигурява по-добър контрол при очистването на „малките“ молекули на уреята и креатинина, калциево-фосфорното произведение. Също така хемофилтрацията дава възможност за по-благоприятно и по-добро очистване на високомолекулните β-2-микроглобулин.

Доказани са редица стратегически преимущества на лечението с хемодиафилтрация:

  1. Запазване на остатъчната бъбречна функция
  2. Хемодинамична стабилност по време на диализа
  3. Предпазване от развитието на диализна амилоидоза
  4. Протекция при развитието на МИА-синдром
  5. По-добър контрол над хиперфосфатемията
  6. По-добър резултати при лечението на реналната анемия
  7. Контрол върху дислипидемията
  8. Намаляване на оксидативен стрес и хроничното възпаление

Известно е, че хемодиафилтрацията дава много по-добра поносимост от пациентите на диализа. По-добър е хемодинамичният баланс по време на процедурата. Епизодите на хипотония и/или повишаване на артериалното налягане са значително по-малко. Възможностите са ултрафилтрация и извличане на по-голям обем течности са по-високи при хемодиафилтрация и по този начин на пациентите на Диализен център Перник се предоставя максимално високо качество и безопасност на диализното лечение.

Съществуват различни режими при прилагането на онлайн хемодиафилтрацията като заместващо лечение:

–        само хемодиафилтрация

–        паралелно с хемодиализа при различна честота и др.

Хемодиафилтрацията е една известна методика от последните години. Тя има редица предимства пред конвенционалната хемодиализа и свое място в поведението при цялостното заместващо лечение на пациенти с терминална бъбречна недостатъчност.

Онлайн хемодиафилтрацията подобрява очистването на:

u  уремичните токсини с ниско молекулно тегло (под 500 Далтона);

u  на т.нар. „средни молекули“ с молекулно тегло от 500 до 5000 Далтона;

u  на високомолекулнити съединения /над 5000 Д/

Чрез хемодиафилтрацията се подобрява  очистването  на фосфатите в серума. Това допринася за дългосрочно повлияване на хиперфосфатемията при диализните пациенти и спомага за по-добрия контрол върху калциево-фосфорното произведение.

За повече информация и записване за консултация: Тел: 076/593924