Диализното лечение е напълно безплатно в Диализен център Перник

bbz

Бъбречно-заместващата терапия (БЗП) замества неендокринната бъбречна функция при пациенти с бъбречна недостатъчност. Тази методика включва периодична хемодиализа, постоянна хемофилтрация и хемодиализа, и перитонеална диализа.

Хемодиализата и хемофилтрацията може да се извършват като постоянна или временна терапия. Изборът на метод за бъбречно заместваща терапия зависи от множество фактори, включително първично установената необходимост от лечение, основното заболяване или състояние (например остра или хронична бъбречна недостатъчност, отравяне), съдовия достъп, хемодинамичната стабилност и др.

Диализен център Перник е новият диализен център в страната и най-модерният в региона на гр. Перник. Тук извършваме без компромис с качеството и в условия на гарантирана безопасност за пациента хрониодиализа или продължаваща във времето хемодиализа.

ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗА

При силно намалена бъбречна функция (краен стадий на хронично бъбречно заболяване) Вашите бъбреци не са в състояние да очистят организма Ви от отпадните продукти на обмяната на веществата (урея, креатитин, електролити, а също и вода). В този стадий на Вашето заболяване е необходимо да започнете диализно лечение. Една от формите на това лечение е хемодиализата. Тя се осъществява на най-висококачествено ниво в Диализен център Перник.

Най-често хемодиализата се провежда 3 пъти седмично по около 4 часа, но според Вашето състояние лекуващият Ви екип може да препоръча и друга схема. Също така при промяна в състоянието Ви периодичността и продължителността на хемодиализното лечение може да бъде променена.

Какво представлява хемодиализата:
Вашата кръв, с помощта на кръвната помпа на диализния апарат се движи през тънки тръбички, направени от полупропусклива мембрана. От другата й страна, в обратната посока тече диализният разтвор. Натрупаните в организма Ви продукти на обмяната на веществата преминават от кръвта в диализния разтвор и по този начин организмът се очиства от тях. Диализният апарат е в състояние да отдели и излишните течности, които се задържат, когато бъбреците не функционират добре. По този начин се контролира Вашето кръвно налягане. За осъществяването на хемодиализното лечение е необходим кръвен дебит от поне 200 мл./мин. За осигуряване на този кръвен дебит е необходимо да имате подходящ постоянен съдов достъп. Най- често това е артерио-венозна фистула, но може да бъде също така съдова протеза или венозен катетър за дълготрайно диализно лечение.

Освен отделянето на токсичните продукти на обмяната, бъбреците имат и други много важни функции. Те произвеждат хормон, наречен еритропоетин, който стимулира образуването на червените кръвни клетки – еритроцитите. Намаленото производство на еритропоетин при тежко бъбречно увреждане е причина за появата на анемия. Освен това, в бъбреците става превръщането на витамин Д в активния му метаболит калцитриол, който регулира минералната обмяна в костите. Липсата на тази активна форма на витамин Д при тежко бъбречно увреждане е причината за костни болки и чупливост на костите.

Нарушението на тези ендокринни функции на бъбреците не се подобрява от диализното лечение. Поради това, наред с лечението с хемодиализа, Вие ще получавате и медикаментозно лечение за симптоматичната анемия и за нарушенията на минералната костна обмяна при хронична бъбречна недостатъчност. Важна част от Вашето лечение ще бъде и диетичният режим, който ще Ви бъде предписан и периодично актуализиран от екипа на Диализен център Перник, за който всеки един пациент има своята индивидуалност и върху това се базира нашият персонализиран подход.

Наш приоритет е максимално обезпечаване на качеството на живот на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност с най-съвременна апаратура, в комфортни условия и поверени на грижите на компетентен и висококвалифициран персонал.

ВИЖ ПОВЕЧЕ